Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Péče o ohrožené druhy dřevin v ČSOP


Karel Kříž, č. 6/2012, str. 8

Program ohrožené druhy dřevin je zaměřen na záchranu stromů, keřů a polokeřů původních na území České republiky. Hlavním cílem je zachování všech ohrožených druhů dřevin a stabilizace jejich populací. Jedná se o celosvazový program ČSOP, který zajišťuje a řídí základní organizace ČSOP Vlašim. Na jeho přípravě a naplňování se podílejí nejen členové Českého svazu ochránců přírody, ale i členové dalších nevládních organizací, pracovníci státní správy ochrany přírody (odborů životního prostředí, chráněných krajinných oblastí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) a Lesů ČR. Státní podnik Lesy ČR spolu s ministerstvem životního prostředí jsou hlavními donátory.

Záchrana ohrožených druhů dřevin je jednou z činností, kterou se členové Českého svazu ochránců přírody zabývají už od jeho vzniku v roce 1979. Tehdy se zaměřovali především na záchranu tisů v Beskydech a jilmů v Novohradských horách. Počátek celosvazového programu ohrožené druhy dřevin se datuje do roku 1998. V té době se Český svaz ochránců přírody rozhodl koncepčně pojmout a koordinovat všechny aktivity na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, kterým se jeho členové věnovali. Vznikl tak střešní program ochrana biodiverzity a program ohrožené druhy dřevin se stal jeho součástí. Už z něj bylo podpořeno více než sto projektů na záchranu jedlí, dubů, břeků, vrb, starých druhů jabloní a hrušní, ale třeba i lýkovce, růží, nebo kalin. Většinou probíhají několik let a zahrnují následující kroky:

Mapování lokalit výskytu je předpokladem, při kterém se zjišťuje současný stav populace a její ohrožení. Na základě jeho výsledků je možné stanovit další postup při záchraně druhu. Záchranné pěstování slouží k posílení stávajících populací nebo založení nových. Metody jsou různé a vycházejí především z ověřených postupů a zkušeností jednotlivých realizátorů.

Výsadby navazují na pěstování, kdy jsou vypěstované sazenice vysazeny na místo určení. U druhů, u nichž hrozí vyhubení, nebo v případě nezastavitelného zániku lokality navazuje ještě založení klonového archivu. Klony mohou být následně použity k návratu druhu do přírody. Hlavním smyslem je zachování co největší genetické proměnlivosti.

Program ohrožené druhy dřevin je příkladem managementu v krajině, který vyžaduje stálou odbornou metodickou a finanční podporu, stejně jako pomoc dobrovolníků i obecný zájem společnosti.


Ing. Karel Kříž (1974) - jednatel ZO ČSOP Vlašim, garant programu ohrožené druhy dřevin.

Blok o programu ČSOP ohrožené druhy dřevin připravili Dana Zajoncová a studenti katedry environmentálních studií FSS MU Zuzana Vachůnová a Jakub Haberle.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu