Čtení na tyto dny

Na počest ptáků řek a lesa

Ptáci stoupali nad lesem
jak jiskry
Dvojhlasně
O dvou křídlech
Až zdálo se že nevzlétají
ale že země padá

Bylo ticho
jako v přesýpacích hodinách
anebo ve skále
ale tak ostré
jak večerní obloha
kdy padají hvězdy
a na studánkách řek
omdlévá voda

Na počest ptáků
spících řek a hlubokého lesa
zdvihá ticho
studánku
jako první pokus bohů o pohár

(Josef Hrubý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Péče o ohrožené druhy dřevin v ČSOP


Karel Kříž, č. 6/2012, str. 8

Program ohrožené druhy dřevin je zaměřen na záchranu stromů, keřů a polokeřů původních na území České republiky. Hlavním cílem je zachování všech ohrožených druhů dřevin a stabilizace jejich populací. Jedná se o celosvazový program ČSOP, který zajišťuje a řídí základní organizace ČSOP Vlašim. Na jeho přípravě a naplňování se podílejí nejen členové Českého svazu ochránců přírody, ale i členové dalších nevládních organizací, pracovníci státní správy ochrany přírody (odborů životního prostředí, chráněných krajinných oblastí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) a Lesů ČR. Státní podnik Lesy ČR spolu s ministerstvem životního prostředí jsou hlavními donátory.

Záchrana ohrožených druhů dřevin je jednou z činností, kterou se členové Českého svazu ochránců přírody zabývají už od jeho vzniku v roce 1979. Tehdy se zaměřovali především na záchranu tisů v Beskydech a jilmů v Novohradských horách. Počátek celosvazového programu ohrožené druhy dřevin se datuje do roku 1998. V té době se Český svaz ochránců přírody rozhodl koncepčně pojmout a koordinovat všechny aktivity na záchranu ohrožených druhů rostlin a živočichů, kterým se jeho členové věnovali. Vznikl tak střešní program ochrana biodiverzity a program ohrožené druhy dřevin se stal jeho součástí. Už z něj bylo podpořeno více než sto projektů na záchranu jedlí, dubů, břeků, vrb, starých druhů jabloní a hrušní, ale třeba i lýkovce, růží, nebo kalin. Většinou probíhají několik let a zahrnují následující kroky:

Mapování lokalit výskytu je předpokladem, při kterém se zjišťuje současný stav populace a její ohrožení. Na základě jeho výsledků je možné stanovit další postup při záchraně druhu. Záchranné pěstování slouží k posílení stávajících populací nebo založení nových. Metody jsou různé a vycházejí především z ověřených postupů a zkušeností jednotlivých realizátorů.

Výsadby navazují na pěstování, kdy jsou vypěstované sazenice vysazeny na místo určení. U druhů, u nichž hrozí vyhubení, nebo v případě nezastavitelného zániku lokality navazuje ještě založení klonového archivu. Klony mohou být následně použity k návratu druhu do přírody. Hlavním smyslem je zachování co největší genetické proměnlivosti.

Program ohrožené druhy dřevin je příkladem managementu v krajině, který vyžaduje stálou odbornou metodickou a finanční podporu, stejně jako pomoc dobrovolníků i obecný zájem společnosti.


Ing. Karel Kříž (1974) - jednatel ZO ČSOP Vlašim, garant programu ohrožené druhy dřevin.

Blok o programu ČSOP ohrožené druhy dřevin připravili Dana Zajoncová a studenti katedry environmentálních studií FSS MU Zuzana Vachůnová a Jakub Haberle.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu