Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Jabloň lesní na střední Moravě


Michal Krátký, č. 6/2012, str. 11

Na jaké druhy se zaměřujete a proč?

Jsou to zejména tři druhy na Moravě původních stromů. Jabloň lesní je druhem lužních lesů, dnes na střední Moravě přežívá v několika posledních kusech. Je ohrožena křížením s jabloní domácí. Jeřáb břek dosahuje na Olomoucku severní hranice rozšíření na Moravě. Na střední Moravě se vyskytuje v desítkách kusů. Populaci jalovce obecného se snažíme obnovit v národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla a ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Mezi novější činnosti Sagittarie patří mapování a pěstování vrb v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (vrba pětimužná, nachová, bílá). Naším cílem je obnova měkkého luhu na náplavech Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví a na Černovírském slatiništi.

Jaký je význam jabloně lesní v české krajině a jak se liší od jabloně domácí?

Je to náš původní druh, ze kterého byly vyšlechtěny odrůdy jabloní, a využívá se jako podnož pro roubování jabloní domácích. Liší se velikostí plodu a chlupatostí a velikostí listů a pupenů. Jabloň lesní má malé plody do asi 3,5 cm, listy bez chlupů nebo chlupaté jen na žilkách rubu listů, často tvoří kolce - zkrácené ztrnovatělé větvičky.

V čem vidíte přínos programu ČSOP ochrana biodiverzity?

Přínosem programu je možnost financování menších projektů na podporu ohrožených dřevin - mapování jednotlivých stromů, sběr semen pro pěstování sazenic a výsadby stromků na vhodná stanoviště. Díky tomu se nám daří pěstovat asi 200 autochtonních sazenic jalovce obecného, asi 500 sazenic jabloně lesní nebo 300 sazenic jeřábu břeku a podporovat jejich populace v přírodě střední Moravy.

Co Vám osobně přináší kontakt se stromy?

Rád jezdím do přírody na různé výlety a stromy k tomu poskytují nádhernou kulisu v každé roční době. Jabloně lesní mám rád, protože dokážou při kvetení krásně rozzářit lužní lesy. Byl bych rád, kdyby naše lesy byly druhově bohaté i v budoucnosti.


Na otázky odpovídal Mgr. Michal Krátký (1975), hospodář o.s. Sagittaria, sagittaria(zavináč)volny.cz


Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

  • založeno 1991 v Olomouci
  • 36 členů
  • podpora biodiverzity, pozemkový spolek, ekologická výchova a poradenství, záchrana ohrožených druhů rostlin (matizna bahenní, vstavač trojzubý, plavín štítnatý), obnova a péče o 242 ha na 32 přírodovědně cenných lokalitách

Jabloň lesní

Jedná se o náš původní strom, který je často používán jako podnož pro domácí odrůdy jabloní. Listy jsou menší (do 6,5 cm dlouhé a do 4 cm široké), lysé nebo chlupaté jen na rubu hlavních žilek. Plodem jsou žluté nebo načervenalé kulaté malvice velké 2-3,5 cm. Dužnina jablíček je značně kyselá. Jabloň roste v lužních lesích, dubohabřinách, suťových lesích a na křovinatých stráních nížin až pahorkatin. V rámci ČR se jedná o silně ohrožený druh. Na střední Moravě roste přibližně 25 plodících stromů.


csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu