Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Jabloň lesní na střední Moravě


Michal Krátký, č. 6/2012, str. 11

Na jaké druhy se zaměřujete a proč?

Jsou to zejména tři druhy na Moravě původních stromů. Jabloň lesní je druhem lužních lesů, dnes na střední Moravě přežívá v několika posledních kusech. Je ohrožena křížením s jabloní domácí. Jeřáb břek dosahuje na Olomoucku severní hranice rozšíření na Moravě. Na střední Moravě se vyskytuje v desítkách kusů. Populaci jalovce obecného se snažíme obnovit v národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla a ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Mezi novější činnosti Sagittarie patří mapování a pěstování vrb v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví (vrba pětimužná, nachová, bílá). Naším cílem je obnova měkkého luhu na náplavech Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví a na Černovírském slatiništi.

Jaký je význam jabloně lesní v české krajině a jak se liší od jabloně domácí?

Je to náš původní druh, ze kterého byly vyšlechtěny odrůdy jabloní, a využívá se jako podnož pro roubování jabloní domácích. Liší se velikostí plodu a chlupatostí a velikostí listů a pupenů. Jabloň lesní má malé plody do asi 3,5 cm, listy bez chlupů nebo chlupaté jen na žilkách rubu listů, často tvoří kolce - zkrácené ztrnovatělé větvičky.

V čem vidíte přínos programu ČSOP ochrana biodiverzity?

Přínosem programu je možnost financování menších projektů na podporu ohrožených dřevin - mapování jednotlivých stromů, sběr semen pro pěstování sazenic a výsadby stromků na vhodná stanoviště. Díky tomu se nám daří pěstovat asi 200 autochtonních sazenic jalovce obecného, asi 500 sazenic jabloně lesní nebo 300 sazenic jeřábu břeku a podporovat jejich populace v přírodě střední Moravy.

Co Vám osobně přináší kontakt se stromy?

Rád jezdím do přírody na různé výlety a stromy k tomu poskytují nádhernou kulisu v každé roční době. Jabloně lesní mám rád, protože dokážou při kvetení krásně rozzářit lužní lesy. Byl bych rád, kdyby naše lesy byly druhově bohaté i v budoucnosti.


Na otázky odpovídal Mgr. Michal Krátký (1975), hospodář o.s. Sagittaria, sagittaria(zavináč)volny.cz


Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

  • založeno 1991 v Olomouci
  • 36 členů
  • podpora biodiverzity, pozemkový spolek, ekologická výchova a poradenství, záchrana ohrožených druhů rostlin (matizna bahenní, vstavač trojzubý, plavín štítnatý), obnova a péče o 242 ha na 32 přírodovědně cenných lokalitách

Jabloň lesní

Jedná se o náš původní strom, který je často používán jako podnož pro domácí odrůdy jabloní. Listy jsou menší (do 6,5 cm dlouhé a do 4 cm široké), lysé nebo chlupaté jen na rubu hlavních žilek. Plodem jsou žluté nebo načervenalé kulaté malvice velké 2-3,5 cm. Dužnina jablíček je značně kyselá. Jabloň roste v lužních lesích, dubohabřinách, suťových lesích a na křovinatých stráních nížin až pahorkatin. V rámci ČR se jedná o silně ohrožený druh. Na střední Moravě roste přibližně 25 plodících stromů.


csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu