Čtení na tyto dny

Chalupy

Nedoslýchavé chalupy
v soumraku
a povídají si
měděnkovými hlasy něco zšeřelého,
už velmi dávno zapomenutého.

Na plotě zvlhlá vůně léta visí -

Za humny chlad
a netopýr.

Přes obzor safírová pšenice se řine
z natrženého pytle tajemství - 

(Josef Suchý)

 

S biovínem a hadem-drakem


Dana Zajoncová, č. 1/2013, s. 1

Vážené čtenářky a milí čtenáři,

v minulých dvou číslech jsme Vás vybízeli k podpoře časopisu Veronica. A nyní Vám s velikým uznáním a obdivem děkujeme. 114 z Vás předplatitelů nám poslalo sponzorské předplatné - tedy navýšilo platbu letošního předplatného 390 Kč o částku 10 Kč, 110 Kč nebo i 1 110 Kč. Tak jsme do letošního roku mohli vstoupit s částkou 41 000 Kč, kterou jsme od Vás obdrželi jako dar. Velmi nám pomůže udržet vydávání letošního ročníku.

Já osobně Vám také děkuji - za Vaši přízeň a za Vaše ohlasy během minulých pěti let, kdy jsem Vás časopisem Veronica mohla provázet. Svoji redaktorskou roli nyní předávám bývalému šéfredaktorovi Václavu Štěpánkovi.

Přeji Vám, abyste měli odvahu měnit (svůj) svět a v radosti si ho užívat. A nemusí to být jen s biovínem, o němž je první číslo Veroniky. Had - malý drak vám v tom jistě také pomůže, jeho rok totiž podle čínského horoskopu již nastal…

Srdečně Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu