Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Akce Dno


Antonín Buček, č. 6/2011, str. 2-3

Letošní Evropský rok dobrovolnictví je vhodnou příležitostí k zamyšlení nad vznikem, průběhem a výsledky rozsáhlé dobrovolnické akce na záchranu vzácných rostlin ze dna třetí nádrže vodního díla Nové Mlýny na řece Dyji. Novomlýnské nádrže znamenaly drastický zásah - zničení cenné a krásné nivní krajiny (viz Nevyslyšené varování, Veronica č. 3/2002, s. 10-11). Z budoucího dna nádrže nebylo možné zachránit všechno: přenést prastaré košaté duby letní s čapími hnízdy, bizarní hlavaté jilmy ani rozložité vrby, v jejichž korunách hnízdily husy velké. Nešel přemístit nejrozsáhlejší bažinný mokřad ve střední Evropě, zvaný Ponza. Dobrovolní ochránci přírody se tedy rozhodli, že ve spolupráci s CHKO Pálava se pokusí zachránit co největší množství těch vzácných druhů rostlin, které lze přesadit.

Akce Dno začala před 30 lety tím, že jsme se 23. května 1981 vydali s Datly, členy 1. ZO ČSOP Brno-venkov, na dno budoucí nádrže na průzkum. Mapovali jsme v nivě na pravém břehu Dyje výskyt vzácné bledule letní, kriticky ohroženého druhu naší květeny. Nebylo snadné orientovat se v ploché krajině bez udržovaných cest, v lužním lese, místy připomínajícím tropické pralesy, proplétat se mezi starými rameny řeky, odvodňovacími kanály plnými vody, mokřady a bažinami. V následujícím roce jsme pokračovali na levém břehu Dyje. Výsledek byl ohromující - na dně budoucí nádrže jsme napočítali 25 761 trsů bledulí letních, počet jedinců tedy jistě přesahoval 125 000!

Realizační etapa akce Dno začala 2. dubna 1983, kdy členové Hnutí Brontosaurus VUT v Brně přesadili celou populaci ladoňky vídeňské, jejíž lokalitu v lužním lese pod Pavlovem objevil Vít Grulich z mikulovského muzea. Do lužního lesa v rezervaci Křivé jezero bylo přemístěno 2 224 ladoněk. V květnových víkendech roku 1983 začalo přesazování bledulí letních a podařilo se přestěhovat 8 390 bledulí z Býčí louky na dně do rezervace Křivé jezero. Informace o akci se začala mezi dobrovolnými ochránci přírody šířit, a když vyšel článek s výzvou pomoci při záchraně vzácných rostlin (Akce Dno, Naší přírodou č. 4/1984, s. 13-14), začaly se hlásit desítky a posléze i stovky zájemců. Přicházeli na oznámené místo srazu vybaveni vlastními rýči a vydávali se do tajemné, bahnité a někdy i zaplavené nivy Dyje nejprve vyrývat cibule bledulí či sněženek a potom je sázet na bezpečná místa mimo dno postupně budované dolní novomlýnské nádrže.

V letech 1981-1988 se akce Dno zúčastnilo více než 1 100 dobrovolníků. V pamětní knize akce, do které se všichni účastníci zapisovali, jsou nejčastěji uvedeni členové různých organizací ČSOP, především brněnští Datli a také příznivci Hnutí Brontosaurus z brněnského VUT. Najdeme zde členy různých přírodovědných a ochranářských oddílů, žáky základních škol, studenty gymnázií, středních technických škol, vysokých škol i nijak neorganizované milovníky přírody. Nejvíc jich bylo z jižní Moravy, ale v pamětní knize nalezneme adresy z celého Československa - od Karlových Varů až po Košice. Na nové lokality bylo přeneseno celkem 112 434 bledulí letních, 29 025 sněženek, 2 224 ladoněk vídeňských a 1 103 kusů leknínových oddenků. Bledulím, sněženkám i ladoňkám se na nových lokalitách daří a jejich populace v současné době většinou vypadají tak, jako by zde byly odedávna. Pouze u leknínů se to nezdařilo. Ve střední novomlýnské nádrži, kam byla většina oddenků zasazena, zlikvidovaly jejich křehké mladé listy buď husy velké, nebo býložravé ryby. Ale i kdyby žádná ze vzácných rostlin nepřežila, nebylo by úsilí té více než tisícovky dobrovolníků marné. Svou nezištnou obětavostí dokázali, že lidem záleží na zachování bohatství přírody a že jsou ochotni pro to udělat vše, co je v jejich silách.

Antonín Buček
krajinný ekolog

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu