Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

Odešel nám muzikant. Za Rostislavem Stloukalem


Jaroslav Ungerman, č. 2/2013, s. 55

Píše se mi to moc těžko, Rosťa Stloukal, basista muziky Veronica, přítel a dobrý člověk, člen naší ZO ČSOP, zemřel 2. dubna 2013 v 71 letech.

Poznali jsme se už jako krajané, studenti uherskobrodského gymnázia, tehdy jedenáctiletky. Společně jsme šlapávali cestou od nádraží až nad pivovar, zatímco já prvňák, on o dva roky starší v maturitním ročníku, ale už tehdy velmi přátelský a kolegiální.

Znovu jsme se potkali až po mnoha letech, to už měl za sebou téměř celou profesní dráhu strojvůdce, ještě na parních a potom na dieselových lokomotivách. Jak jinak, objevil jsem ho na muzikantském postu v cimbálovce a k mému překvapení hrál basu. Dodatečně mně osvětlil, že na dřívější křídlovku už mu to tak dobře nefoukalo - a rád lišácky příležitostně dával k lepšímu, že stejně měl přejít radši na okarinu, basa že je na rameni moc těžká. A vlastně při každém setkání dovedl překvapit novým šprýmem - rodný Vlčnov byl pro něj studnicí, ze které nabíral, ale určitě do ní i přiléval svým trefným mudrováním.

A tak když jsme se rozhodli, že ZO ČSOP Veronica bude mít i cimbálovku, které propůjčí své jméno, patřil Rosťa k zakládajícím členům a plně fungoval jako nepostradatelný basista a výborný zpěvák po řadu let. Ale i poté, co se rozhodl znovu se vrátit na důchod do svého rodného Vlčnova, podle potřeby přijížděl si zahrát, zazpívat a nakazit nás svou vždycky dobrou náladou. Ať už to bylo na pravidelných vernisážích v Domě ochránců přírody, oživovaných „cimbálovou muzikou bez cimbálu Veronica“, nebo na biojarmarcích v Brně či v Olomouci, anebo jinde už s cimbálem, když ho bylo kam postavit.

Ještě nedávno, začátkem března, seděl s námi na výroční schůzi ZO ČSOP Veronica, jeho odchod byl příliš náhlý a nečekaný. Bude nám chybět.

Jaroslav Ungerman

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu