Čtení na tyto dny

Předjaří

krajina strmí tichem snu
bílá a hnědá a zurčení
červenohnědé siluety nahých strážců zimy
jež neuhlídali
a ze studně studu krčí rameny

tak téměř bez pohybu hyne epocha

krom poškubaných cárů kdesi pod nebem
se tichem nese
už jen kovově černý rozsudek havrana
ukládající toliko
co sněhy odkryly ztrápeno
budiž do třikráte sedmi dnů
potaženo zelení
proti čemuž
není odvolání

(Miroslav Sedláček) 

 

„Keřobraní“ v Pouzdřanské stepi


Pavel Dedek, č. 2/2013, s. 57

Ve dnech 16.-17. března se v národní přírodní rezervaci (NPR) Pouzdřanská step - Kolby uskutečnilo „Jihomoravské keřobraní“, organizované základní organizací Českého svazu ochránců přírody JARO z Jaroměře. Cílem akce byla pomoc jedné z nejvýznamnějších stepních lokalit v České republice, která již několik let pozvolna zarůstá křovinami a cenné stepní trávníky dusí nahromaděná stařina. Na akci se i přes nepřízeň počasí dostavilo velké množství dobrovolníků (celkem téměř 40 lidí) a podařilo se pokosit či vyřezat okolo tří hektarů nejzarostlejších částí NPR. Zdá se, že v těžších časech, kterými nyní státní ochrana přírody prochází, nabývá dobrovolnictví opět na významu a bez pomoci nadšenců ochotných věnovat praktické ochraně přírody svůj čas a energii to v řadě případů nepůjde.

Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům a všem účastníkům akce za pomoc a skvělé nasazení, se kterým se zhostili nelehkého úkolu navrátit alespoň částečně Pouzdřanské stepi pomalu uvadající lesk a slávu. Odměnou jim byl jen hřejivý pocit z dobře odvedené práce a z pomoci přírodě.

Pavel Dedek, CHKO Pálava

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu