Čtení na tyto dny

Král smrků

(Smrk ztepilý
Stáří 180 let
Výška 38 m
Obvod 402 cm)

Prší
Přítmí pravěkého lesa
Ticho kapradin a trav
a kapající vody

Posvátná úzkost
slovanského obětiště

Zpovzdálí
hluk dětské
školní křížové výpravy

Směrovka: Král smrků 300 m

Zpáteční cestou
sbírám papírky
od žvýkaček a bonbonů
zn. Velim

(Jaroslav Kvasnica
Mariánské lázně 1987) 

 

Doporučujeme ke čtení

Městská divočina v zajetí romantismu

Barbora Bakošová, č. 2/2018, s. 2-4

Cestičky evoluce v betonové džungli

Jaroslav Petr, č. 2/2018, s. 5-6, pro předplatitele

Chvála zpustlé zahrádky potřetí

Jan Lacina, č. 2/2018, s. 20

„Nepotřebuji nic vědět, potřebuji něco cítit“ – S Matějem Lipavským rozmlouvá Petr Čermáček

Matěj Lipavský, Petr Čermáček, č. 2/2018, s. 40-41, pro předplatitele

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

SVR zvažuje odstoupení od jednání s ministerstvem


č. 6/2011, str. 9

Stínová vědecká rada NP Šumava (SVR) zvažuje odstoupení od jednání u kulatého stolu Ministerstva životního prostředí k zákonu o národním parku Šumava. „Návrh zákona se ubírá směrem, který bude ohrožovat samotnou podstatu poslání národního parku a u toho skutečně nemůžeme asistovat,“ říká předseda SVR doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. „Pan ministr by si měl uvědomit, že toto stanovisko není jen názorem vědců sdružených ve Stínové vědecké radě, ale že reprezentuje názor podpořený třemi ústavy Akademie věd ČR, přírodovědeckými fakultami Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity v Brně a Technické univerzity v Liberci. Dále jej podpořilo 8 odborných společností (např. Botanická, Ornitologická a Entomologická) a více než 3 000 jednotlivců.“

Přestože vědci již na prvním jednání v srpnu předložili velmi kompromisní návrh zonace (min. 26 % I. zóny) a desítky návrhů na změny v textu zákona, nebyla jich drtivá většina akceptována. Navíc, návrh zonace NP doznal od té doby mnoha negativních změn. Zcela nepřijatelné je i bezprecedentní umístění koridoru pro lanovku na Hraničník v jedné z nejcennějších části NP v masivu Smrčiny. Vědci nesouhlasí ani s převodem státních pozemků ve třetí zóně ležících mimo intravilány na obce. Tyto pozemky by měly být převedeny na Správu NP a neměly by sloužit jako potenciální developerské zóny v režii obcí.

Návrh zákona také dosud neobsahuje jasné vyjádření, že ochrana přírody má v NP přednost před ostatními aktivitami. To je v ostatních národních parcích standardem a je obsaženo i v dosud platném nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým byl NP Šumava zřízen. „Vypuštění tohoto ustanovení z nového zákona je evidentně úmyslným otevřením dveří jiným zájmům, než je ochrana přírody,“ dodává Hruška. Návrh zákona o NP Šumava nerespektující tyto námitky považují členové SVR za legislativní nástroj ohrožující podstatu poslání NP.


Dle tiskové zprávy SVR NPŠ z 25. 11. 2011

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu