Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Rezervace Masarykova lesa


Antonín Buček, č. 4/2013, s. 18-19

Síť lesních rezervací na území Školního lesního podniku (ŠLP) Masarykův les Křtiny vznikla na základě návrhu prof. Aloise Zlatníka (1902-1979), zakladatele československé geobiocenologie a průkopníka moderní koncepce ochrany přírody na vědeckých základech. Zlatník pokládal za prvořadý úkol „dobudovat síť lesních rezervací tak, aby pokud možno každá typologicky vylišitelná jednotka a její význačnější geografická varianta byla zastoupena v některé rezervaci a umožňovala tak studium jednotky v co nejpřirozenějším stavu po všech stránkách přírodovědecké i produkční problematiky“.

Koncepci ucelené sítě lesních rezervací se prof. A. Zlatníkovi podařilo po čtyřicet let trvajícím úsilí uskutečnit na území Masarykova lesa. První návrh na lesní rezervace zde vznikl jako výsledek výzkumu a mapování lesů v letech 1932-1936, revidovaný návrh byl předložen v roce 1945 a konečně 1. června 1959 schválila vědecká rada tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně návrh prof. A. Zlatníka na „zřízení výzkumných lesních reservací na fakultním lesním závodě“, obsahující i pokyny k jejich ochraně, udržování a případnému zlepšení poměrů. Za oficiální chráněná území různých kategorií vyhlašovaly jednotlivé lesní rezervace orgány státní ochrany přírody v letech 1950-1976. Síť lesních rezervací na území Masarykova lesa tvoří přírodní rezervace (PR) Bayerova (17,03 ha, 1975), PR Březinka (6,36 ha, 1973), PR Coufavá (22,46 ha, 1976), PR Čihadlo (55,22 ha, 1976), PR Dřínová (24,30 ha, 1973), národní přírodní rezervace (NPR) Habrůvecká bučina (85,21 ha, 1975), NPR Hádecká planinka (82,95 ha, 1950), PR Jelení skok (96,57 ha, 1976), NPR Josefovské údolí (113,58 ha, 1950, nyní NPR Býčí skála), přírodní památka (PP) Kněžnice (7,34 ha, 1973), PR Malužín (55,87 ha, 1976), PR Rakovec (38,66 ha, 1973), PR U Brněnky (12,00 ha, 1973), PR U Nového hradu (53,74 ha, 1975), PR U Výpustku (21,43 ha, 1977) a PR Zadní Hády (47,54 ha, 1973). V současné době je na území ŠLP 19 maloplošných zvláště chráněných území s plochou 862,98 ha. V rezervacích je tedy chráněno 8,5 % plochy území.

Do rezervací byly začleňovány segmenty lesních geobiocenóz jednotlivých lesních typů s dřevinnou skladbou relativně nejbližší skladbě přirozené. Na území Masarykova lesa tak vznikla z hlediska rozmanitosti typů lesních geobiocenóz reprezentativní síť lesních rezervací. Prof. A. Zlatník navrhoval tyto rezervace jako rezervace upravované - odstraněním stanovištně nepůvodních druhů dřevin v nich postupně dochází k obnovení přirozené dřevinné skladby a navození přirozených a posléze přírodních vývojových procesů. Cílovou strategii managementu těchto rezervací lze tedy definovat jako „přirozené lesy se samovolným vývojem s podpůrnými zásahy a opatřeními“. Díky více než padesátiletému uplatňování těchto zásad začínají v rezervacích znatelně postupovat procesy přirozené proměny lesních biocenóz a jejich stav se postupně přibližuje stavu cílovému. V podmínkách převážně kulturní krajiny evropských středohoří je ucelená síť lesních rezervací Masarykova lesa unikátní.

Antonín Buček

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu