Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

 

Doporučujeme ke čtení

Pralesy Zakarpatí

Tomáš Koutecký, č. 4/2018, s. 5-9, pro předplatitele

Příroda Ukrajinských Karpat a její ochrana

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 5-11, pro předplatitele

Poloniny a pastevectví

Václav Štěpánek, č. 4/2018, s. 18-21, pro předplatitele

Jak vesnice k městu Brnu přirůstaly

Jan Lacina, č. 4/2018, s. 39

Jak jsem se od strachu ze šelem dostal k jejich mapování

Miroslav Kutal, č. 3/2018, s. 2-4

Konflikt vlka s hospodářskými zvířaty – dosavadní zkušenosti se zabezpečením stád

Petr Kafka, Hana Heinzelová, Ladislav Pořízek, č. 3/2018, s. 16-19, pro předplatitele

Ludvík Kunc, laureát Ceny Josefa Vavrouška za dlouhodobý přínos za rok 2017

Jiří Beneš, č. 3/2018, s. 36, pro předplatitele

Vyznání

Antonín Kostka, Ivo Dostál, č. 3/2018, s. 46-47, pro předplatitele

Vcházení do obrazů I


Jan Lacina, č. 4/2013, s. 27-29

Jednou z běžných metod krajinné ekologie je hodnocení změn krajiny na základě srovnání s jejím dřívějším stavem zachyceným na starých fotografiích. K témuž účelu může do jisté míry posloužit i krajinomalba, která má v Česku bohatou tradici. Na pražské Akademii výtvarných umění se od začátku 19. století s přestávkami vystřídalo několik krajinářských škol (Karla Postla, Antonína Mánesa, Maxe Haushofera, Julia Mařáka, Otakara Nejedlého), v nichž vyrostla řada vynikajících zpodobnitelů romantických, ideálních i „obyčejných krajin“. Čeští krajináři se vyškolili i v Mnichově a ve Vídni, k nejprogresivnějším ve své době patřili ti, kteří se zhlédli v plenérové tvorbě francouzských barbizonských malířů - například Antonín Chittussi.

I krajinomalba ovšem prodělala složitý vývoj směrem ke ztvárnění prožitku vnímaných jevů, k jejich vnitřní transformaci. Realistické zobrazování krajiny jakožto umělecký dokument její tvářnosti v určité době a v určitém ročním období se už dávno mezi profesionálními umělci téměř neprovozuje. Je však možno stále se vracet k dílům z dřívějších dob. Vzrušujícím dobrodružstvím je hledat místo, v němž si kdysi krajinář postavil štafle, aby zobrazil sobě libý záběr. Nelze pak odolat touze do záběru obrazu vejít. Radost z objevení těchto malířských štací však může pokazit jejich současný stav.

Můžeme si to ukázat na příkladu Českomoravské vrchoviny. Mezi ctiteli bývá označována jako Vysočina a v minulém století patřila k malířsky nejfrekventovanějším částem naší vlasti. Převážnou část svého velmi obsáhlého díla jí zasvětil i jeden z našich posledních realistických krajinářů Josef Jambor (1887-1964). Rodák z Pohledce u Nového Města na Moravě absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění roku 1919 v grafické speciálce Maxe Švabinského (zvláštní krajinářská škola tam tehdy nebyla). Kromě rodné Vysočiny z počátku maloval i zákoutí staré Prahy a v cizině (Německo, Jugoslávie, Holandsko, Itálie). Roku 1926 byl přijat za člena Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, jehož program - pravdivě a věrně zpodobnit moravskou krajinu a svérázný život jejích lidí - mu zajisté plně vyhovoval. Sám Jambor se ve zralém věku o smyslu a cíli svého malování vyjádřil: „Přál bych si, a také se snažím, abych zachytil mnohé, co mizí, co ztrácí svůj půvab a krásu novými vymoženostmi hospodářskými. A maluji také proto, abych upozornil na krásu v dešti, mlze, větru, blátu, bídě, jednoduchosti a hlavně v pravdě… Maloval jsem tak, jak jsem cítil a viděl. Říká se tomu realismus. Každé velké umění je podle mého soudu realistické, tak jako život v poctivosti a v pravdě.“

„Není mu třeba vyběravosti v motivech,“ píše o Jamborovi již roku 1925 Adolf Veselý v Almanachu horácké krajinné výstavy v Novém Městě na Moravě. „Dovede i nevýznačnému, náladou zamlklému úseku dáti ráz krajové příznačnosti. Přikrášlování a vypočítavé aranžování kompozice je mu cizí.“ Při oslavě Jamborových pětasedmdesátin roku 1962 v Tišnově pak historik umění Karel Krejčí vystihuje ve svém projevu podstatné: „Jeho obrazy působí jako tichá komorní hudba. Za jeho ušlechtilým malířským přednesem skrývá se však ještě něco jiného, hlubšího: schopnost umělce sžít se plně s procesem tichého stoupání míz, s oním podivuhodným vlhkým děním v půdě i ovzduší. A tato schopnost prožívat - řekl bych bratrsky - s přírodou koloběh jejího života od probuzení k rozkvětu a odumírání je prvním a vzácným znakem Jamborova umění.“

Téměř až do posledních chvil svého života sbíral Josef Jambor své prosté venkovské motivy na Novoměstsku i Tišnovsku, umíněně vypouštěje „hospodářské vymoženosti“. A třebaže jeho záběry jsou většinou bez lidské stafáže, cítíme z nich soulad obyvatel a jejich práce s přírodou v harmonické kulturní krajině Vysočiny. Ve stovkách svých olejomaleb tak zanechal Josef Jambor jedinečné svědectví o malebné krajině, po které se stýská.

Rozdíly mezi touž krajinou v dobách Jamborových a dnešní si ukažme alespoň na třech obrazech, které jsou součástí expozice v Jamborově domě v Tišnově. Zjednodušeně lze říci, že při povrchním pohledu z dálky, pohledu řítícího se automobilisty, se může zdát dnešní krajina stejně malebná. Při podrobném pohledu z blízka, tedy pohledu pěšáka, je však zřejmé, že mnohá z libě působících „mateřských znamének“ Vysočiny leckde téměř zanikla.

Jan Lacina

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu