Čtení na tyto dny

Idyla na minerální vody

Mám rád minerální vody
pro jejich zemitost

A kdykoliv je piju
tak si představuji
jak vyvěrají z Běloves
z Korytnice
či z Moravského Berouna…

A jak mě cévy zanáší
nejvzácnější kovy

Mám rád minerální vody
po kterých nikdy nejsem
ani vážnější
ani šťastnější
než doopravdy jsem

(Zdeněk Volf)

 

Doporučujeme ke čtení

Je hospodaření s půdou udržitelné?

Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 2-5, pro předplatitele

Obrazy vonící hlínou

Jan Lacina, č. 1/2018, s. 31-33, pro předplatitele

Několik životů Jana Čeřovského

Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43

Chvála bláznovství Antonína Bučka

Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46

Břehule: ubývající druh doplácející na proces EIA

Petr Heneberg, č. 4/2017, s. 2-4, pro předplatitele

Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.: jeho prínos pre československú ornitológiu zo slovenského uhla pohľadu

Anton Krištín, č. 4/2017, s. 16-17, pro předplatitele

Karel Hudec, nejen ornitolog

Milan Peňáz, č. 4/2017, s. 20-23, pro předplatitele

Ochrana netopýrů = ochrana budov před guánem

Daniel Horáček, č. 4/2017, s. 32-34

Upozorňujeme zapomětlivé, aby co nejdříve zaplatili předplatné na letošní rok.

Časopis Veronica je i na Facebooku

Vážení čtenáři,
v letošním roce jsme pro Vás připravili novinku. Tou je facebooková stránka časopisu. Důvodem je zatraktivnění časopisu. Naším cílem je propagovat časopis na sociálních sítích a vytvořit k vybraným článkům prostor pro diskusi.

více informací zde ...

Aktuální číslo

Živá půda je nadějí


Jaroslav Záhora, Milan Sáňka, č. 1/2018, s. 1
Vodní eroze při pěstování kukuřice. U této erozně náchylné plodiny může snadněji než u jiných plodin přerůst eroze z plošné do brázdové, rýhové a v extrémních případech až do výmolové.
Vodní eroze při pěstování kukuřice. U této erozně náchylné plodiny může snadněji než u jiných plodin přerůst eroze z plošné do brázdové, rýhové a v extrémních případech až do výmolové. Foto Bořivoj Šarapatka

Interakce rostlin, mikroorganismů a půdy


Jaroslav Záhora, č. 1/2018, s. 6-9, pro předplatitele
Obr. 1 - Menší půdní částice půdotvorného materiálu, pojmenované podle velikosti jíl, prach a písek, se shlukují do různě velkých hrudek, do půdních agregátů. Jsou spojené organickými či organominerálními tmely. Podle velikosti je lze rozdělit na mikroagregáty (menší než 250 μm) a makroagregáty (větší než 250 μm). Schopnost půdy shlukovat se určuje půdní strukturu. Relativní zastoupení jílu, prachu, písku a skeletu určuje texturu půdy, kterou charakterizujeme půdní druhy; půdy jílovité, hlinité, písčité, příp. kamenité (více než 20 % skeletu). Pro zemědělství jsou nejvhodnější půdy hlinité (středně těžké), ve kterých převažují částice o velikosti 0,01–0,1 mm a které jsou dobře propustné pro vodu i vzduch.
Obr. 1 - Menší půdní částice půdotvorného materiálu, pojmenované podle velikosti jíl, prach a písek, se shlukují do různě velkých hrudek, do půdních agregátů. Jsou spojené organickými či organominerálními tmely. Podle velikosti je lze rozdělit na mikroagregáty (menší než 250 μm) a makroagregáty (větší než 250 μm). Schopnost půdy shlukovat se určuje půdní strukturu. Relativní zastoupení jílu, prachu, písku a skeletu určuje texturu půdy, kterou charakterizujeme půdní druhy; půdy jílovité, hlinité, písčité, příp. kamenité (více než 20 % skeletu). Pro zemědělství jsou nejvhodnější půdy hlinité (středně těžké), ve kterých převažují částice o velikosti 0,01–0,1 mm a které jsou dobře propustné pro vodu i vzduch.

Více dusíku v půdě urychluje zarůstání vřesovišť v NP Podyjí


Jaroslav Záhora, č. 1/2018, s. 10-11, pro předplatitele
Zvětšující se dostupnost dusíku a předpokládané půdní procesy, které v různých případech A, B, C a D regulují nabídku dusíku. Šířka šipek znázorňuje relativní velikost toků dusíku (pojem „bílkoviny“ je zástupný, jsou jím označeny reprezentativní organické látky obsahující dusík). Zdroj: upraveno podle Schimela a Bennettové (2004).
Zvětšující se dostupnost dusíku a předpokládané půdní procesy, které v různých případech A, B, C a D regulují nabídku dusíku. Šířka šipek znázorňuje relativní velikost toků dusíku (pojem „bílkoviny“ je zástupný, jsou jím označeny reprezentativní organické látky obsahující dusík). Zdroj: upraveno podle Schimela a Bennettové (2004).

Erozní procesy v zemědělské krajině


Bořivoj Šarapatka, Miroslav Dumbrovský, Jana Podhrázská, č. 1/2018, s. 12-15, pro předplatitele
Meze jako protierozní prvek byly v předválečném období typickou součástí naší zemědělské krajiny.
Meze jako protierozní prvek byly v předválečném období typickou součástí naší zemědělské krajiny. Foto Bořivoj Šarapatka

Žížaly a jejich role v půdě


Václav Pižl, č. 1/2018, s. 22-24
Hygrofilní endogeická žížala Octodrilus argoviensis (a), ve dřevě žijící žížala svítivá Eisenia lucens (b), anektická žížala Dendrobaena platyura (c) a epigeická hnojní žížala Eisenia andrei (d).
Hygrofilní endogeická žížala Octodrilus argoviensis (a), ve dřevě žijící žížala svítivá Eisenia lucens (b), anektická žížala Dendrobaena platyura (c) a epigeická hnojní žížala Eisenia andrei (d). Foto V. Pižl

Několik životů Jana Čeřovského


Jan Plesník, č. 1/2018, s. 42-43
Konferenci Planta Europa v Uppsale (1998) Jan Čeřovský jako první prezident tohoto mezinárodního sdružení pro ochranu a výzkum rostlin předsedal. Akce se tehdy účastnila i později zavražděná švédská ministryně životního prostředí Anna Lindhová (na snímku).
Konferenci Planta Europa v Uppsale (1998) Jan Čeřovský jako první prezident tohoto mezinárodního sdružení pro ochranu a výzkum rostlin předsedal. Akce se tehdy účastnila i později zavražděná švédská ministryně životního prostředí Anna Lindhová (na snímku). Foto Peter Skoberne

Chvála bláznovství Antonína Bučka


Miroslav Kundrata, č. 1/2018, s. 44-46
Antonín Buček v nejpřísněji chráněné přírodní rezervaci na Slovensku – v dolině Nefcerka pod vrcholem Kriváně ve Vysokých Tatrách v roce 2005.
Antonín Buček v nejpřísněji chráněné přírodní rezervaci na Slovensku – v dolině Nefcerka pod vrcholem Kriváně ve Vysokých Tatrách v roce 2005. Foto Pavel Klvač
csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu