Čtení na tyto dny

Říční hrnek

Říční hrnek
jsme našli
v osikovém břehu
Ptáci z něho pili
ryby z něho pily

Ptáci, laně a filozofové
ale snad nebude hned nejhůř

v důvěřivém kruhu
čistá vodo
mít tě blízko
být ti blízko
by mi pro začátek
stačilo 

(Jiřina Salaquardová)

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Veronica č. 4/2023 vyšla 7. 12.

více informací zde ...

Ekofór 50 (soutěž karikaturistů)


Aktuální číslo

Pouť na Svatou Horu I


Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele
Jeřáby, trčící ze středověkých zdí klášterů, i moderní stavební techniky jsou jedním ze znaků průniku modernity do byzantského středověkého hájemství. V tomto případě se jedná o klášter Dochiariu.
Jeřáby, trčící ze středověkých zdí klášterů, i moderní stavební techniky jsou jedním ze znaků průniku modernity do byzantského středověkého hájemství. V tomto případě se jedná o klášter Dochiariu. Foto Václav Štěpánek

Labuť černá v Tovačově


Jiří Šafránek, č. 4/2023, s. 3 obálky - dole

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu