Čtení na tyto dny

Ocúny

Za řekou lesy v tichých mukách
svlékají potrhaný šat
a chystají se odlétat

Bojíme se že osamíme
na steskem podmáčených lukách

Bývá nám úzko v ony dny
kdy lužní háje jsou jak svaté
a v trávě rostou jedovaté
bledé a křehké ocúny

(Jan Skácel
Odlévání do ztraceného vosku, 1984) 

Doporučujeme ke čtení

Nationalparks Austria – Asociace národních parků Rakouska aneb Jak to dělají jinde?

Christian Übl, č. 1/2023, s. 2-5, pro předplatitele

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Fér Kaffé Veronica jako zpracovna ovoce plus jeden speciální recept

Josef Zimola, Irena Stehlíková, č. 1/2023, s. 23-24

Jak na Nový rok…

Renata Placková, č. 1/2023, s. 26-27

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

ad předplatné

více informací zde ...

Aktuální číslo

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I


Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele
Mandloňové sady, které na Mniší hoře v 50. letech vysadila univerzitní botanická zahrada. V pozadí role komínských sedláků. Ornou půdu, která byla v roce 1949 přičleněna ke znárodněnému polesí Mniší hora, zahradníci botanické zahrady a brigádníci oddělili plotem od rolí komínských sedláků. Kůly v plotě si vyrobili z kmenů nepůvodních trnovníků akátů, vytěžených na Mniší hoře.
Mandloňové sady, které na Mniší hoře v 50. letech vysadila univerzitní botanická zahrada. V pozadí role komínských sedláků. Ornou půdu, která byla v roce 1949 přičleněna ke znárodněnému polesí Mniší hora, zahradníci botanické zahrady a brigádníci oddělili plotem od rolí komínských sedláků. Kůly v plotě si vyrobili z kmenů nepůvodních trnovníků akátů, vytěžených na Mniší hoře. Foto archiv Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Lidé, po nichž zůstávají stromy


Antonín Martiník, č. 1/2023, s. 13
V krajině s několika desítkami hektarů jedné plodiny (zde kukuřice) se i v rané fázi po založení stává biokoridor funkčním krajinným prvkem.
V krajině s několika desítkami hektarů jedné plodiny (zde kukuřice) se i v rané fázi po založení stává biokoridor funkčním krajinným prvkem. Foto Antonín Martiník
csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu